Bedrijfsfiche van Vivalis

VIVALIS_Logo_FR_NL

Geïnteresseerd in:

Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
Rechten, Economie & Bedrijfskunde
Sociale/Maatschappelijke Wetenschappen, Gedragswetenschappen & Onderwijs/Letteren & Wijsbegeerte
Jonge Onderzoekers (PhD's & postdoctorale onderzoekers)

Stand: hal 1 - algemene jobmarkt - 149 


025520133

Bedrijfsactiviteiten

Vivalis vormt de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Met de opdracht het leven van alle Brusselaars op sociaal en gezondheidsvlak te verbeteren, streeft Vivalis ernaar de referentieadministratie te worden in deze materies. Concreet interesseert Vivalis zich meer specifiek voor: • Iedereen die gebruik maakt van de diensten van de instellingen voor gezondheid en bijstand aan personen op het Brusselse grondgebied (sociale hulp, nieuwkomers, jeugdbescherming, ouderen, enz.); • Alle sporters die deelnemen aan evenementen in Brussel of deel uitmaken van de Brusselse "doelgroep" in het kader van de dopingbestrijding; • Personen die besmet zijn of kunnen zijn met een besmettelijke ziekte; • De eerstelijnszorg (huisartsen enz.) en honderden instellingen en tweetalige diensten (ziekenhuizen, OCMW's, zorgdiensten, opvangcentra enz.) die actief zijn in de gezondheidszorg en bijstand aan personen in het Brussels Gewest. Vivalis brengt een honderdtal medewerkers bijeen in een actieve, tweetalige administratie waar deskundigheid, zin voor samenwerking, gelijke behandeling en zorg voor dienstverlening aan burgers de kernwaarden zijn. Vivalis bestaat uit vier directies, een studiedienst en een dienst Communicatie: • 'Gezondheid en Bijstand aan Personen': erkenningen van instellingen toekennen en vernieuwen, subsidies toekennen, nieuwe ordonnanties of besluiten uitwerken enz.; • 'Controle': controleert de door de GGC erkende of gesubsidieerde instellingen administratief en financieel; • 'Coördinatie en Procedures': levert transversale diensten om de andere directies te ondersteunen (HRM, administratieve coördinatie, juridische dienst); • 'Begroting en Financiën': controleert de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven; • Het 'Observatorium voor Gezondheid en Welzijn': een studiedienst.

Toevoegen aan wishlist