Bedrijfsfiche van Universiteit Antwerpen

UAnedhor1RGB

Geïnteresseerd in:

Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
Rechten, Economie & Bedrijfskunde
Sociale/Maatschappelijke Wetenschappen, Gedragswetenschappen & Onderwijs/Letteren & Wijsbegeerte
Exacte Wetenschappen & Architectuur
Jonge Onderzoekers (PhD's & postdoctorale onderzoekers)
IT, Technologie en Ingenieurswetenschappen

Stand: hal 1 - interuniversitaire Job Market for Young Researchers - 288 


Bedrijfsactiviteiten

De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische en toekomstgerichte universiteit met een sterke missie en visie. Ze neemt een bijzondere plaats in binnen het universitaire landschap van Vlaanderen, en integreert de troeven van haar historische wortels in de ambitie positief bij te dragen aan de samenleving. De Universiteit Antwerpen wil door haar vrij en innovatief onderzoek, studentgecentreerde academische vorming en gerichte dienstverlening aan de samenleving een waardevolle impact hebben op de ontwikkeling, de verspreiding en het gebruik van wetenschappelijke kennis. Op die wijze wil UAntwerpen haar engagement blijvend versterken voor de verdere ontwikkeling van een duurzame wereld en een democratische en inclusieve samenleving gefundeerd op de mensenrechten.

Toevoegen aan wishlist