Bedrijfsfiche van Iriscare

Geïnteresseerd in:

Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
Rechten, Economie & Bedrijfskunde
Sociale/Maatschappelijke Wetenschappen, Gedragswetenschappen & Onderwijs/Letteren & Wijsbegeerte

Stand: hal 1 - algemene jobmarkt - 82 


Bedrijfsactiviteiten

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) die het aanspreekpunt bij uitstek is geworden voor burgers en professionals voor alles wat te maken heeft met sociale bescherming in het Brussels Gewest. De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers: • de erkenning en financiering van rusthuizen, instellingen voor personen met een handicap, revalidatieovereenkomsten, maar ook financiering van initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen; • het beheer en de financiering van de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen; • het Brusselse publieke kinderbijslagfonds, Famiris; • de toekenning van vergunningen voor bicommunautaire Brusselse kinderopvangcentra; • ondersteuning van gezondheidsprofessionals, in het bijzonder in rusthuizen en instellingen voor personen met een handicap (inclusief tijdelijk zorgpersoneel); • de financiering van initiatieven voor bijstand aan personen en in het bijzonder bijstand aan ouderen of personen met een handicap; • de toekenning en uitbetaling van de THAB (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden); • de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch vlak vaststellen. Iriscare is begaan met de milieuproblematiek en haar impact op de samenleving als geheel op lange termijn. In 2023 kreeg het kantoor het label Ecodynamische onderneming (3 sterren), wat betekent dat de instelling een ecodynamisch modelbedrijf is en een voorbeeldfunctie vervult op het gebied van milieubeheer. Iriscare is tevens bekroond met het "Great Place to Work" label voor een periode van één jaar.

Toevoegen aan wishlist