Bedrijfsfiche van ILVO

ILVO_voeding_nl

Geïnteresseerd in:

Sociale/Maatschappelijke Wetenschappen, Gedragswetenschappen & Onderwijs/Letteren & Wijsbegeerte
Exacte Wetenschappen & Architectuur
Jonge Onderzoekers (PhD's & postdoctorale onderzoekers)
IT, Technologie en Ingenieurswetenschappen

Stand: hal 1 - algemene jobmarkt - 35  hal 1 - interuniversitaire Job Market for Young Researchers - 223 


09 272 25 00

Bedrijfsactiviteiten

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid met focus op de ondersteuning van duurzame landbouw, tuinbouw, visserij en voedingsonderzoek. Gebaseerd op 5 belangrijke waarden Positief, Proactief, Professioneel, Samenwerken en Voorbeeldfunctie bouwen we gestaag verder aan de uitbouw van het ILVO als maatschappelijk relevant expertisecentrum. We werken samen binnen een opengesprekscultuur en vanuit vertrouwen in elkaar. We stellen meer dan 730 personeelsleden tewerk, waarvan ongeveer de helft onderzoekers. Ongeveer 70% van de personeelsleden is tewerkgesteld bij het Eigen Vermogen van ILVO op basis van project- en contractonderzoek, het overige personeel werkt voor de Vlaamse overheid.

Toevoegen aan wishlist